Biz Kimiz?


Biz Kimiz?
2000'li yılların başında Eskişehir Sivrihisar bölgesindeki yataklarımızdan sepiyolit mineralini küçük çaplı yatırımlarla çıkartmaya başladık. Son yıllarda zeolit ve kaolin gibi diğer doğal minerallerin kullanım alanlarının farklı sektörlerde genişlemesi ile birlikte biz de yatırımlarımızı arttırmaya karar verdik ve bunun üzerine Zeolit ve Kaolin'i hammaddelerimiz arasına ekledik. Hali hazırda yataklarda bulunan 10 milyon ton'dan fazla rezervimiz ve  işlenmiş halde bulunan binlerce tonluk rezervimiz ile piyasalara önemli miktarda hammadde sağlıyoruz. Son yıllardaki yatırımlarımız ile hammadde sağlayıcısı pozisyonundan son ürün geliştiricisi olma yönünde ilerleme sağlıyoruz.

Teknolojik yatırımlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte hayvan altlıkları, tarımsal destek ürünleri ve birçok endüstriyel alanda ürün geliştirme ve ar-ge faaliyetleri sürdürmekteyiz.

Sahip olduğumuz organik hammaddenin çeşitli alanlarda sahip olduğu geri dönüşüm potansiyelinin farkındayız. Kendi toprağımızdan çıkan bu zenginliğin tekrar kullanımı ile katma değer kazandırılması konusunda bir hedef ortaya koyduk. Bu hedefimizi "Sadece yerli, sadece organik" sloganı ile gübre sektörünün dışa bağımlılığının azaltılması olarak sloganlaştırdık. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için son derece arzuluyuz.

Ülkemizde tavukçuluk sektörünün oldukça büyük bir hacme sahip olması, madenlerimizin broiler kümeslerinde altlık olarak kullanıldıktan sonra işlenerek gübreye dönüştürülmesi noktasında bizi hedefimize yaklaştırıyor. Eri Madencilik olarak bizi hayvan altlığı ve tavuk altlığı konusunda öne çıkaran ise bu hedefimiz doğrultusunda güvenilir, anlayışlı ve kaliteli hizmete sahip olmamız ve müşterilerimize en iyi ve en hızlı hizmeti verme gayretimizdir.

Tüm bu sebeplerle "Sadece Yerli, Sadece Organik" diyoruz.