Toprak Düzenleyici


Toprak Düzenleyici

Tarımsal alanlarda toprağınızın verimini arttırmak ister misiniz?

Ülkemizde uygulanan yanlış toprak politikaları neticesinde toprağımız yeterince beslenmeden sürekli sömürüldü. Zayıflayan toprağın verimini artırmak için kimyasal gübrenin kullanımı arttı. Ancak kontrolsüz ve bilinçsiz kullanım neticesinde topraktaki organik maddeler hızla tükendi. Zayıflayan toprak üzerinde yetişen direnci düşük bitkiler hastalıklara, böcek ve haşerelere karşı savunmasız hale geldi. Bu nedenle kimyasal gübre ile birlikte kimyasal ilaç ve pestisit kullanımı da yaygınlaştı. Bu kullanımlarla beraber tarımsal üretimi arttırmak adına ekolojik dengeye ciddi darbeler vuruldu. Kontrolsüz kimyasal kullanımı beraberinde tuzluluk bir diğer ifadeyle beyaz ölüm getirdi. Kısacası toprağımız, suyumuz ve havamız kirlendi.

Şimdi sıra doğal mineraller ile toprağımızı tekrar verimli hale getirme zamanı. Ürettiğimiz toprak besleyici ve düzenleyici mineral içerikleri ile toprağa verim ve hacim kazandırıyor, nefes aldırıyoruz.

Eri Doğal Toprak Düzenleyicilerin Özellikleri nelerdir?

 • Gaz adsorbsiyon özelliği ile gaz moleküllerini seçici olarak adsorbe eder.    
 • Su adsorbsiyonu/desorbsiyonu özelliği ile herhangi bir fiziksel veya kimyasal işlem olmaksızın su absorbsiyonunun tersini yapabilir.
 • Katyon değişim özelliği ile Katyon selektivitesi (seçiciliği) esasına dayalı olarak katyonu diğer katyonlarla değiştirebilir. Böylece  bitkiler için değerli besini (Amonyum, Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum ve diğer eser elementler) tutup yavaşça bırakması ile verimi artırır. 

Doğal Toprak Düzenleyiciler Ne işe yarar?

 • Eri toprak düzenleyici toprağı düzenler, bitki verimini ve etkinliğini arttırır. 
 • Eri toprak besleyiciler toprağın su ve besinlerini bağlar ve verimliliğini arttırır.
 • Toprak besin maddelerinin hidrasyonu ve tutulması için toprak düzenleyici olarak kullanılır.
 • Gübre, kompost, toprak substrat ve diğer toprak uygulamaları için doğal bir malzemedir.
 • Uzun süreli kullanım ile toprak kalitesini artırır, gözenekleri içerisindeki boşluklar ile toprağa nefes aldırır.
 • Gübre ve su ihtiyacını azaltır, toprağın su tutma ve katyon değiştirme kapasitesini artırır.
 • Yüksek iyon değiştirme ve su tutma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında, çoğunlukla kil bakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır.

 Gübre ve gübre kullanımı üzerindeki etkisi nedir?

 • Doğal mineraller nem fazlasını adsorpladığı için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi de önlenmektedir.
 • Ayrıca yüksek amonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarak doğal minerallerin (sepiyolit, klinoptilolit ve kaolin) kullanılması ile amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimde kullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Gübrenin değerini ve verimini artırır, maliyetini düşürür.
 • Toprağın katyon değişim kapasitesini artırması sonucunda gübre ihtiyacını azaltır.
 • Toprak pH seviyesini düzenler.

Hastalıklara Etkisi Nedir?

 • Ayrıca fazla sulama nedeniyle oluşan mantari hastalıklarının da önüne geçer.
 • Bitkilerde oluşan kök yanmalarını önler.
 • Ağaç ve bitkilerin üzerine püskürtülmesi durumunda dondan korur, güneş yanığını önler.

Çevreye Etkisi Nedir?

 • Gübre kullanımına bağlı yeraltı kaynak sularının kirlenmesini önler. 
 • Nem tutma kapasitesi düşen kumlu toprakların rüzgara bağlı erozyonunu önler.
 • Ağır metalleri, radyonüklidleri, organik maddeleri bağlar.

Doğal Toprak Düzenleyiciler Kimler Tarafından Kullanılır?

 • Toprağını rehabilite edip, verimini artırmak isteyen çiftçiler
 • Botanik Çiçekçilik, Seracılık ve peyzaj işleri ile uğraşanlar
 • Topraksız tarımla uğraşanlar
 • Çim tesisi ve gübre üreticileri

Diğer Toprak Düzenleyicilere Göre Artıları Nelerdir?

 • %100 doğal ve çevre dostudur.
 • Taşıma ve depolama kolaylığı sağlayan paket yapısı vardır.
 • Toprağa uygulanması çok kolay ve pratiktir.
 • Toksik değildir, ilaç değildir, sentetik değildir. 
 • Tamamen doğal kil minerallerinden üretilmiştir, fazla kullanımının herhangi bir zararı yoktur.
 • İçerisinde diğer toprak düzenleyicilerden farklı olarak yüksek saflıkta Sepiyolit, Klinoptilolit ve Kaolin mineralleri bulunmaktadır.
 • Toprak kalitesini arttırır, topraktaki istenmeyen maddeleri giderir.
 • Suda çözünmez, eriyip gitmez. Bu sayede toprakta kalıcıdır, etkisini yıllarca sürdürdüğü için de ekonomiktir.
 • Sadece yurt içinde değil, AB üyesi ülkelerde ve dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Hatta Küba’nın tarımsal üretimdeki gizli silahı olarak da bilinmektedir.